VIIMEISIMMÄN VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

TURUN RANNIKKOTYKISTÖRYKMENTIN PERINNEYHDISTYS RY

aika keskiviikkona 23.päivänä maaliskuuta 2022 klo 17.00

paikka Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Seiskarinkatu 35, Turku

läsnä kuusitoista (16) jäsentä

Ennen kokouksen alkua yhdistyksemme jäsen ja toimitusjohtaja Tapio Maijala kertoi Forum Marinumin ajankohtaisista asioista ja valotti tulevaisuuden näkymiä.

 

PÖYTÄKIRJA KEVÄTKOKOUKSESTA

1. kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Pasi Kataja avasi kokouksen kello 17.40.

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pasi Kataja ja sihteeriksi Ari Ahomäki. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ilkka Lehtovaara ja Stig lehtovaara. Samat henkilöt valittiin toimimaan myös ääntenlaskijoina

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous sääntöjen mukaan kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. hyväksytään kokouksen esityslista

Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

5. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan kertomus

Puheenjohtaja esitteli vuoden 2021 toimintakertomuksen ja taloudenhoitaja tilinpäätöksen ja varatoiminnantarkastajan kertomuksen.

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja syntynyt ylijäämä 181,35 € siirretään taseessa aikaisempien vuosien yli- ja alijäämätilille. Päätettiin myöntää hallitukselle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.2021-31.12.2021.

7. muut asiat

Puheenjohtaja ilmoitti, että on suunnitelmissa tehdä retki yhteistoiminnassa Turun Rannikkotykistökillan kanssa Forssaan Forum Marinumin vedenalaisen sodankäynnin näyttelyyn. Halukkuutta retkelle tiedustellaan jäsenistöltä.

8. kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.07.

 

Pasi Kataja, puheenjohtaja ja  Ari Ahomäki, sihteeri

 

Pöytäkirjantarkastajat

Stig Lehtovaara ja Ilkka Lehtovaara