VIIMEISIMMÄN VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

YHDISTYKSEN SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAAjankohta Torstaina 17.11.2022 kello 18.00

Paikka Heikkilän sotilaskoti, Rykmentintie 15, Turku

Läsnä kahdeksantoista (18) jäsentä 


Yhdistyksemme varapuheenjohtaja kommodori Pasi Rantakari kertoi 2LOGR:n toiminnasta. Rantakarin esitelmän jälkeen nautittiin yhdistyksen tarjoama riisipuuro kahvin ja joulutortun kera.1. Kokouksenavaus

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Pasi Kataja avasi kokouksen kello 19.00toivottaen läsnäolijat tervetulleiksi.


2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pasi Kataja ja sihteeriksi Ari Ahomäki.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Veli-Pekka Paatero ja Markku Viitala, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.


3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsuon lähetetty jäsenille 19.10.2022 (sääntöjen 10. §:n mukaanvähintään 7 vuorokautta ennen kokousta). Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.


4. Hyväksytään kokouksen esityslista

Hyväksyttiin kokouskutsun yhteydessä lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi seuraavin muutoksin: yhdistetään pykälät 6 ja7.


5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

Vahvistettiin hallituksen puheenjohtajan esittelemä toimintasuunnitelma ja taloudenhoitajan esittelemä tulo- ja menoarvio vuodelle 2023.


Vahvistettiin vuoden 2023 liittymis- ja jäsenmaksut seuraavasti:

liittymismaksua ei peritä uudelta jäseneltä eikä yhteisöjäseneltä; ja jäsenenvuosimaksu on 15,00 € ja yhteisöjäsenen 300,00 €.


6. Päätetään hallituksen jäsenten määrä seuraavaksi toimikaudeksi. 

Valitaan erovuoroisen tilalle hallituksen puheenjohtaja vuosille 2023 – 2024 ja muut hallituksen jäsenet vuodelle 2023


Valittiin Pasi Rantakari hallituksen puheenjohtajaksi (uusi) vuosille 2023-2024.

Valittiin Stig Lehtovaara varapuheenjohtajaksi (uusi) vuodeksi 2023 koska nykyinen varapuheenjohtaja Pasi Rantakari valittiin hallituksen puheenjohtajaksi.


Päätettiin hallituksen jäsenten määräksi neljä (4) henkilöä vuodeksi 2023.


Valittiin hallituksen jäseniksi vuodelle 2023 seuraavat henkilöt:

AriAhomäki Paraisilta, Juha Saarinen Nousiaisista (uusi), Birgit Tuomola Turusta ja Markku Viitala Raisiosta (uusi).7. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja vuodelle 2023


Valittiin Fredrik Salonen Paraisilta toiminnantarkastajaksi ja varalle MattiTauru Turusta.


8. Muut asiat


A. Ahomäki kertoi Turun Rannikkotykistörykmentin entisen patteristonkomentajan ye-everstiluutnantti Kalervo Rehnbäckin kuolleen lokakuussa 2022 Korppoossa. Hänelle järjestetään sovelletuin osin sotilaallinen siunaustilaisuus Turun Pyhän Ristin kappelissa joulukuussa.


J. Ake kertoi, että häneltä on tilattavissa noin 30-sivuinen monistenippu, jossa hän kertoo elämästänsä perheen kanssa Utön linnakkeella 1960-luvulla. Tilaukset voi jättää yhdistyksen sihteerille.


P. Rantakari kertoi, että rykmentin lippukaappi on siirretty Gyltöstä Pansioon. Sotamuseo on hyväksynyt yhdistyksen esityksen Turun Rannikkotykistörykmentin lipun säilyttämisestä Merikasarmin kiltahuoneessa. Yhdistys tulee käyttämään lippua erikseen määriteltävissä tilaisuuksissa.


9. Kokouksen päättäminen


Puheenjohtaja kiitti kokousväkeä ja päätti kokouksen kello 19.30.
Pasi Kataja                                           Ari Ahomäki

Puheenjohtaja                                     Sihteeri
Pöytäkirjantarkastajat


Veli-Pekka Paatero                          Markku ViitalaJaa tämä sivu