:

Turun Ruissalossa (Pikku-Pukinpromenaadi) on Kalkkiniemen patterin muistolaatta, joka on 13. Krimin sodan muistomerkki Suomen rannikoilla.

Elokuun 22. päivänä 1854 käytiin Ruissalossa venäläisten tykkipattereiden ja englantilaisten sotalaivojen välinen taistelu, jossa kaatui neljä venäläissotilasta. Kalkkiniemen patteri oli yksi niistä yhdeksästä tykkipatterista, jotka venäläiset olivat sijoittaneet Turkuun johtaneiden laivaväylien varrelle.

Krimin sota tunnetaan myös Oolannin sotana sekä Itämaisena sotana. Muistomerkki kertoo siitä, miten Turun asukkaat tukivat venäläisiä ja suomalaisia sotilaita estääkseen Englannin ja Ranskan laivasto-osastoja tuhoamasta satamaa, siellä olleita aluksia, kauppatavaravarastoja, telakoita ja kenties koko kaupunkia.

Krimin sodan muistomerkkejä on Suomen rannikoilla 13 ja hautamuistomerkkejä tai sodasta kertovia muistoja noin 25. Museoalueina vaalitaan seitsemää Krimin sodan aikaista merilinnoitusta.

Suomen palauttaminen korvauksena Ruotsille Venäjä oli ennen sotaa laajentanut Pietari Suuren merellisen ajattelun mukaisesti Itämeren, Vienanmeren, Mustanmeren, Kaspianmeren sekä Pohjoisen Tyynenmeren merikauppaa.

Nyt päämääränä oli saada täydellisesti hallintaan meritie Välimerelle ja aloittaa eteneminen Persian ja Afganistanin kautta Englannin kauppaväylille Intian valtamerellä. Tämä olisi tapahtunut Turkin itsenäisyyden kustannuksella. Välimeri oli kuitenkin Ranskan ja Englannin meri. Venäjä ei olisi nyt saanut vallata Turkkia ja siten esteettä tunkeutua Välimerelle.